OFFICE: 1700 - Sofia, Student Complex, 5A Baku Street, office 5-2,3

Phones: (+359 2) 963-0464, 963-2638
Fax: (+359 2) 963-1074

About us

Since 1995, SPECTRI have earned our reputation for being the leading center of expertise in Bulgaria in the field of noise and vibration.

We are proud of our expert know-how, our high standards of work, and our excellent customer service.

Learn more about us here!

Ние имаме конкретна задача (приложение) и търсим подходящo оборудване и / или инженерингова услуга за разрешаването й. Можем ли да разчитаме на Вашата експертна помощ (дори и евентуално проучване на място), или трябва сами да се ориентираме в предоставените ни от Вас каталози? Заплаща ли се от нас тази Ваша експертна проучвателна работа?

За нас е винаги въпрос на професионална чест и лично предпочитание да проучим в детайли условията, приложението и конкретната задача, която е поставена за разрешаване пред нашите клиенти и партньори. След нашата експертна работа по изследване на Вашето запитване, ние сме готови да предложим най-доброто за Вас решение (директно от нас или от препоръчани от нас партньори и/или колеги). Никога не изискваме заплащане за тези услуги.

Какво предлагате освен продажба на измервателна апаратура?

Продажбата на измервателна апаратура е само част от нашата дейност. Допълнително ние предлагаме пълен инженеринг и проектиране, инсталация и монтаж, обучение и поддръжка. Предлагаме и пълно гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване.

Допълнителните дейности (освен продажби на стока), които извършвате само във връзка (допълнение) към продажбите ли са или може да се поръчат отделно (като услуги)? Ако са към конкретна продажба на стока, то те заплащат ли се и колко?

Всички услуги, които предлагаме могат да са отделно и необвързани с продажба на стока. Ако са обвързани с конкретна продажба, то някои от тях не се заплащат или се заплащат по редуцирани цени (като обучението за работа с апаратурата, например). Цените за извършваните от нас услуги са индивидуални за всеки конкретен проект и подлежат на съответно договаряне.

Колко продължителен е гаранционният срок на продаваните от Вас продукти и какво включва? Колко време след изтичане на гаранцията осигурявате извънгаранционен сервиз и доставка на резервни части?

Стандартно гаранционният срок е с продължителност от 12 месеца след доставка (за някои видове продукти, гаранционният срок е удължен). По време на гаранцията, ние поемаме задължение за безплатно отстраняване на всички видове дефекти, с изключение на тези причинени от механичини наранявания и неправилна експлоатация. Извънгаранционният сервиз и доставка на резервни части, които ние гарантираме са с продължителност от поне 10 години след изтичане на гаранционния срок на съответното изделие.

We have an old Brüel & Kjær equipment which is still working but is morally aged, and we plan to change it for a new one. Are you offering a buy-back of old Brüel & Kjær equipment, and under which conditions?

It is a well known fact that the Brüel & Kjær equipment is with an extraordinary reliability and long lasting of its working functions (it is a normal situation to see perfectly working Brüel & Kjær products with age of 30, 40 and even 50 years). The company Brüel & Kjær is offering buy-back under the following conditions: the old unit under question to be examined from a Brüel & Kjær service center for lapse of defects, and this buy back to be in relation of a purchase of new similar Brüel & Kjær unit. Brüel & Kjær reserves the right for some types and models to cancel the buy-back opportunity (this is concerning especially the types and models that are using an out to dated and not used any more measuring technics and technology). 

When the measurements, analysis and calculations that we perform with your equipment are according to some specific standards, directives and regulations, can we expect from you to provide us with them, and as well to train us for correct proceeding?

We can advise you from where you can order these specific standards, directives and regulations (they are supposed to be ordered from the authorities that are responsible for their harmonization and implementation in the Bulgarian legislation and practice). We can offer you training in accordance to these respective standards, directives and regulations. 

We have to obtain a calibration certificate from accredited laboratory for the equipment that we are ordering from you. Can you provide us with such and how?

All products which we are offering can be supplied with a certificate from accredited initial factory calibration (in such a way you are gaining time for the other way slow procedure in Bulgaria). Additionally, if you would like to have the calibration made in Bulgaria, we can give you contact data of the experts that are performing these services in Bulgaria. 

We would like to order from you a sound and vibration measuring equipment. You offer us as well the respective calibrators. Why should we order these calibrators? What is the difference between the every-day calibration with these calibrators, and the accredited calibration (which is supposed to be made every 1 to 3 years – in accordance to the Bulgarian legislation).

Following the actual international and national standards for measuring of sound and vibration, it is necessary to perform a working calibration (checking) - before and after each group of measurements. Besides assuring the legal proceeding of your measurements, you perform a real verification of the correctness of your measurements (always the unit you are using could have had some recently appeared defects in some functions that leads to inaccurate values’ displaying). The working calibration (checking) and the accredited calibration are totally different terms. The first one provides you a verification for the correctness of your measurements, but on the other hand the accredited calibration gives you only the uncertainty of the measurement behavior of your unit in its whole measurement range.