ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Услуги обучение

    

 

СПЕКТРИ предлага обучение (курсове и семинари) за измерване, контрол и калибриране на акустични и вибрационни параметри.

За повече информация за услугите ни в сферата на обучението - свържете се с нас!