ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2,3

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Калибрационни метрологични решения

Лаборатория за изпитване и калибриране "СПЕКТРИ - ЛАБ": 

 

 

Калибрационни услуги:

  • калибриране на шумомери
  • калибратори,
  • дозиметри,
  • мултифункционални калибратори

 

 

 

Изпитване: 

  • Еквивалентно ниво на шум (Еквивалентно ниво на звуково налягане), dB(A)
  • Максимално - претеглено ниво A на шум (Максимално А - претеглено ниво на звуково налягане), dB(A)
  • Ниво на шум в мястото на въздействие, dB(A)
  • Ниво на звукова мощност, dB(A)

 

 

 

От тук може да свалите следните документи: