ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Продуктова сертификация и окачествяване


Изпитване, определяне и окачествяване на специфичните параметри за звукова мощност, автомобилни шумови характеристики, строителна акустика, акустика на помещения

Строителна акустика - Bruel & Kjaer

Звукова мощност - Bruel & Kjaer

Вижте продуктовия каталог в уеб сайта на нашите партньори Bruel & Kjaer

Посетете и един от нашите тематични уебсайтове в областта на измерванията: www.измервания.ею