ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

SYLOMER SR11

Sylomer е един от водещите материали на пазара на виброизолации.


Sylomer SR220

Sylomer е един от водещите материали на пазара на виброизолации.


Пружинен тампон - Decibel AM

Пружинни тампони проектирани специално за машини с относително малко собствено тегло


Антивибрационен пружинен тампон Vibro AMR

Vibro AMR e пружинен тампон, проектиран специално за машини с относително малко собствено тегло


Виброизолационен пружинен тампон Decibel 3D

Decibel 3D е пружинен тампон проектиран така, че да поеме импулсивни динамични натоварвания във всяка една от трите посоки.


Виброизолационен пружинен тампон Decibel EM.2

Decibel EM.2 e резултат от дългогодишни изследвания с цел постигане на максимална ефективност.