ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

XXX Международен научен симпозиум Метрология и Mетрологично осигуряване 2020

18-06-2020

Очаквайте ни в Созопол през Септември!

Експертите от СПЕКТРИ се подготвят за поредно участие в ежегодния симпозиум организиран от Катедра "Електроизмервателна техника" и катедра "Прецизна техника и уредостроене" на Технически университет - София. 

Симпозиумът си поставя за цел да бъде ежегоден научен форум и място за срещи, обмяна на опит и идеи в областта на метрологията и метрологичното осигуряване между наши и чуждестранни колеги – метролози, работещи в различни области на науката, технологиите, производството, образованието и др.

С течение на годините Симпозиумът се утвърждава като авторитетен научен форум с широко международно участие.

Участниците и аудиторията на Симпозиума са специалисти-метролози от различни сфери на науката и практиката у нас и в чужбина - Техническите университети, Научните институти и организации, Метрологичните служби на държавни и частни организации и фирми и др.

Очаквайте СПЕКТРИ в Созопол през Септември!

 

Подобни новини