ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Тонален шум от трансформатор

30-06-2020

Клиентите ни се свързаха с нас след редица неуспешни опити да получат компетентна оценка от други нотифицирани органи.

От повече от година, клиентите ни бяха подложени на непрекъснато въздействие на дразнещ тонален шум в спално помещение. Източник е ел. трансформатор разположен директно под помещението.

Постоянният, доминантен (тонален) шум е един от най-дразнещите и вредни показатели за лоша акустична среда.

Клиентите ни се свързаха с нас след редица неуспешни опити да получат компетентна оценка от други нотифицирани органи.

Това, което научиха впоследствие е, че преди още години СПЕКТРИ игра ключова роля в разрешаването на подобен казус в гр. Варна.

През 2017 г., наши клиенти от Варна (отново сблъскали се с тонален шум породен от ел. трансформатор) - успешно използваха наши измервания за да защитят правата си в съда.

Резултат: премахване на трансформатора и получаване на парично обезщетение за причинени вреди и пропуснати ползи.

За СПЕКТРИ е ключово всеки български гражданин да има достъп до същите високи стандарти на акустичен комфорт, на които има право всеки европейски гражданин.

Не се колебайте да се свържете с нас, ако търсите по-здравословна и качествена акустична среда!

Подобни новини