ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Измерване на шум и вибрации в жилищна среда

23-06-2020

За СПЕКТРИ, вашият акустичен комфорт не подлежи на компромиси!

Ръководител проекти Инж. Александър Мишевски по време на измерване на шум и вибрации в жилищна кооперация в гр. София. 

 

Подобни новини