ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Годишна конференция

06-08-2018

Годишна конференция "Дни на Безразрушителния контрол 2018", Созопол

Годишна конференция "Дни на Безразрушителния контрол 2018": 04 - 08 юни 2018 г. СОЗОПОЛ

СПЕКТРИ участие: Българо-руски семинар “Диагностика на енергетични системи”.

Научни ръководители: доц. д-р Хр. Драганчев, проф. дтн А. Н. Назырчев

 

Покана

Подобни новини