ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Мисия и визия


    

 

Мисия

 

Нашата мисия е да помогнем на нашите клиенти и партньори да подобрят условията, безопасността на работа, своята конкурентноспособност и ефективност. По този начин, ние се стремим да повлияем на заобикалящата ни среда, на качеството и радостта от живота.

 

Визия

 

Нашата визия е да бъдем предпочитания партньор и доставчик на решения за водещите фирми и институции, които се замислят и грижат за своя бизнес и човешки комфорт, развитие и просперитет, както и да бъдем националния център на компетентност и знание в областта на вибрациите и шума.