ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

ЛАБ


                                                                                                           

 

                   

Като естествено продължение на повече от 18 годишен успешен ангажимент в областта на измерването и управлението на шума, СПЕКТРИ ЕООД стартира свое ново направление - Лаборатория за калибриране на шумомери, калибратори и шумови дозиметри - „СПЕКТРИ - ЛАБ“.

На 30.04.2019 г., СПЕКТРИ ЕООД получи сертификат за акредитация, съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 издаден от ИА „БСА“, с уникален регистрационен номер ЛИК № 1 на изпитвателна и калибрационна лаборатория за шум - ЛИК „СПЕКТРИ - ЛАБ“.

С тази своя инициатива, СПЕКТРИ ЕООД цели да заздрави портфолиото си от предлагани услуги в областта на измерването, оценката и калибрирането, да увеличи своя експертен потенциал и да предостави на своите клиенти професионална подкрепа в техните задачи по метрологично осигуряване и качествен контрол на използваното от тях оборудване.

 

ЗАПОВЕД № A 159/30.04.2019г.

 

СПЕКТРИ ЕООД, чрез лабораторията си за изпитване и калибриране, СПЕКТРИ-ЛАБ предоставя нов тип услуги на българския пазар, а именно:

 

СПЕКТРИ  - ЛАБ извършва изпитване на шум в околна среда : 

 • Еквивалентно ниво на шум (Еквивалентно ниво на звуково налягане), dB(A)
 • Максимално - претеглено ниво A на шум (Максимално А - претеглено ниво на звуково налягане), dB(A)
 • Ниво на шум в мястото на въздействие, dB(A)
 • Ниво на звукова мощност, dB(A)

СПЕКТРИ  - ЛАБ извършва калибриране на следните уреди:  

 • Калибриране на шумомери 
 • Калибриране на акустични калибратори
 • Калибриране на мултифункционални акустични калибране
 • Калибриране на шумови дозиметри

Документи: 

 


Калибрационната платформа на Brüel&Kjær 3630 е универсална платформа за калибрация на инструменти и преобразуватели в областта на шума и вибрациите. Калибрационната платформа на Brüel&Kjær 3630 използва преносимия 100 kHz PULSE™ мултианализатор като основен елемент на системата.

 


Използваните от СПЕКТРИ приложения са следните:

 • Калибриране на шумомери (SLM)  - калибрационен софтуер Type 7763 - Калибриране на шумомери (SLM) с калибрационен софтуер Type 7763 не е просто един ефективен инструмент, всъщност това е система, поддържана в световен мащаб, лесна за рекалибриране и с бюджети на неопределеност, необходими за целите на акредитация. Използва се за акустично и електронно калибриране на шумомери, калибратори, дозиметри, октавни филтри - по международните стандарти.

 


 • Калибриране на дозиметри - калибрационен софтуер Type 7792 - Калибриране на дозиметри на шум (NDM) с калибрационен софтуер Type 7792 е автоматичен инструмент, предназначен за извършване на периодични тестове на дозиметри на шум. Системата включва база данни на текущите видове калибрирани дозиметри на шум, включително измерване на звуковото ниво и експозицията на шум. Осигурени са бюджетите за неопределеност за улесняване на акредитацията на лабораторията (ISO 17025).

 


 • Инструмент за извършване на автоматизирани периодични тестове на калибратори в съответствие с IEC 60942 – калибрационен софтуер Type 7794 за калибратори - Калибриране на калибратори с калибрационен софтуер Type 7794 е инструмент за извършване на автоматизирани периодични тестове на калибратори. Системата извършва калибриране на кустични калибратори и пистофони с една честота (250 Hz/1000 Hz), както и на многофункционални калибратори (с различни честоти и амплитуди на калибриране). Процедурите за калибриране на акустичните калибратори са предварително дефинирани в софтуера,като има възможност за добавяне на нови видове инструменти и процедури за калибриране.

 


Разгледайте и нашата нова брошура ЛИК "СПЕКТРИ - ЛАБ"