ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Инж. Борис Михайлов


    

 

Управителят на СПЕКТРИ, инж. Борис Михайлов, е магистър-инженер по електроника. От 1994 г. до 1998 г. е бил Ръководител в „Търговско Представителство Spectris Components GmbH - България” – в отдела за представителство на фирмата Bruel & Kjaer – Дания.

 

През 1998 г. инж. Борис Михайлов основава фирма СПЕКТРИ, която поема и разширява дейността на закритото тогава „Търговско Представителство Spectris Components GmbH - България”. През последните повече от 20 години, инж. Борис Михайлов специализира и разпространява активно теорията и философията на акустиката в Република България.

 

Инж. Борис Михайлов е основател и президент на най-голямата българска НПО в областта на шума в околната среда - Българска асоциация за обществен контрол и управление на шума ( www.nonoise-bg.com ). Той е също в Управителния съвет на Националната научна секция "Акустика" - България и е представител на България в ТК "Вибрационна калибрация" - ИМЕКО.

 

Инж. Борис Михайлов е също автор на 14 научно одобрени публикации на тема "Стратегическо картографиране на шума в ЕС".