ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Фирма Спектри


Фирма СПЕКТРИ е основана през 1998 г. с управител инж. Борис Михайлов. Специалистите във фирмата са водещи експерти в областта на шума и вибрациите - с широк практически опит от успешно реализирани проекти

 

Вж. СПЕКТРИ - ЛАБ брошура 2019

Дейността на СПЕКТРИ е обхваната и фокусно презентирана от следните тематични сайтове, собственост на СПЕКТРИ:

 

www.ШУМ.ею - разглежда предлаганите от СПЕКТРИ услуги в областта на шума

www.ШУМОВИКАРТИ.ею - Разработване на стратегическите шумови карти 

www.ВИБРАЦИИ.ею- разглежда предлаганите от СПЕКТРИ услуги в областта на вибрациите 

 

www.ШУМОМЕР.ею - разглежда предлаганите от СПЕКТРИ продукти в областта на шума

www.ВИБРОМЕР.ею - разглежда предлаганите от СПЕКТРИ продукти в областта на вибрациите

 

От основаването е в сила договор за изключително представителство (търговско, техническо, инженерингово, сервизно, …) на фирмата – лидер в областта на шума и вибрациите, Bruel & Kjaer – Дания.

 

Фирма СПЕКТРИ си партнира и с много други водещи световни производители на измервателна техника. СПЕКТРИ осъществява сервизна дейност, доставки на резервни части и оборудване за измервания, мониторинг и анализ на вибрации, шум, налягане, сила, изместване и др., както и инженеринг и монтаж на територията на Република България.

 

Фирма СПЕКТРИ организира различни мероприятия (семинари, курсове, симпозиуми) за обучение и запознаване с най-новите достижения в областта на шума и вибрациите.