ENG

Услуги

Органът за контрол от вид С при "СПЕКТРИ" ЕООД гр. София е акредитиран съгласно БДС EN ISO / IEC 17020:2005 от ИА "БСА" с уникален номер на сертификат № 122 ОКС. Валидността на сертификата е до 30.11.2016 г.


ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ


  • КОНТРОЛ НА ШУМ В ОКОЛНА И/ИЛИ БИТОВА СРЕДА

обхват на контрола по параметър – еквивалентно ниво на шум, дневно, нощно, вечерно ниво на шум


  • КОНТРОЛ НА ШУМ В РАБОТНА СРЕДА

обхват на контрола по параметър - еквивалентно ниво на шум, върхово ниво на звуково налягане, ниво на шум, дневно ниво на експозиция на шум, средно седмично ниво на експозиция на шум


  • КОНТРОЛ НА ВИБРАЦИИ ПРЕДАВАНИ НА СИСТЕМА "РЪКА-РАМО" И НА "ЦЯЛО ТЯЛО" 

обхват на контрола по параметър - дневна стойност на експозицията на вибрации


  • КОНТРОЛ НА ВИБРАЦИИ НА МАШИНИ

обхват на контрола по параметър – виброускорение, виброскорост, вибропреместване


  • КОНТРОЛ НА ВИБРАЦИИ В ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

обхват на контрола по параметър – виброускорение