ENG

Продукти -> Работни условия и условия на пребиваване

 

Шумомери и калибратори (Клас 1 – според актуалните нормативни изисквания за подобен тип апаратура), виброметри и калибратори за общи и локални вибрации (според актуалните нормативни изисквания за подобен тип апаратура)

Шумомер, Bruel & Kjaer Вибромер, Bruel & Kjaer

Шумомер, Bruel & Kjaer

Вибромер, Bruel & Kjaer

Вижте продуктовия каталог в уеб сайта на нашите партньори     Bruel & Kjaer

Вижте сайтa ШУМОМЕР.EU - собственост на SPECTRI.NET      Bruel & Kjaer


Измерване (определяне) на параметрите на топлинен комфорт и вентилационни характеристики

Топлинен комфорт, Innova Вентилационни характеристики, Innova

Топлинен комфорт, Innova

Вентилационни характеристики, Innova

Вижте продуктовия каталог в уеб сайта на нашите партньори     Luma Sense