ENG

Продукти -> Околна среда

 

 

 

Система, концепция, методика и оборудване за изготвяне и управление на Стратегически Шумови Карти (според Закона за шума на Република България и в съответствие с Европейската Директива за шум – No. 2002/49/EC)


 

Създаване на шумови карти

Преносим мониторинг за околен шум

Създаване на шумови карти Bruel & Kjaer

Преносим мониторинг за околен шум Bruel & Kjaer

 

   

За допълнителна информация - посети:

ШУМОМЕР.EU - собственост на SPECTRI.NET

 

 

 

Стационарни мониторингови системи за околен шум (летищен шум, шум от трафик, градски шум, др.). Ръчно снемане на шумови стойности с шумомери за околен шум.