ENG

Новини -> Конференция "Дни на Безразрушителния контрол 2018"Конференция "Дни на Безразрушителния контрол 2018"

04-06-2018 Конференция "Дни на Безразрушителния контрол 2018"Годишна конференция "Дни на Безразрушителния контрол 2018": 04 - 08 юни 2018 г. СОЗОПОЛ

СПЕКТРИ участие: Българо-руски семинар “Диагностика на енергетични системи”.

Научни ръководители: доц. д-р Хр. Драганчев, проф. дтн А. Н. Назырчев

 

Покана