ENG

Новини -> Конференция "Дни на Безразрушителния контрол 2017"Конференция "Дни на Безразрушителния контрол 2017"

12-06-2017 Конференция "Дни на Безразрушителния контрол 2017"Годишна конференция "Дни на Безразрушителния контрол 2017": 12 - 16 юни 2017 г. СОЗОПОЛ

СПЕКТРИ участие: Българо-руски семинар “Диагностика на енергетични системи”.

Научни ръководители: проф. дтн А. Н. Назырчев, доц.д-р Хр. Драганчев

Покана