ENG

Проекти -> Вибрации -> Специализирано обследване на вибрации на промишлена сграда. Анализ, конструктивно и вибрационно становище.

Специализирано обследване на вибрации на промишлена сграда. Анализ, конструктивно и вибрационно становище.

02-12-2013 Специализирано обследване на вибрации на промишлена сграда. Анализ, конструктивно и вибрационно становище.Изпълнен през 2011г.

Разработен изцяло от СПЕКТРИ