ENG

За нас -> Фирма Спектри

Фирма СПЕКТРИ е основана през 1998 г. с управител инж. Борис Михайлов. Специалистите във фирмата са водещи експерти в областта на шума и вибрациите - с широк практически опит от успешно реализирани проекти

 

Вж. СПЕКТРИ брошура 2013

 

Дейността на СПЕКТРИ е обхваната и фокусно презентирана от следните тематични сайтове, собственост на СПЕКТРИ:

 

www.ШУМ.eu - разглежда предлаганите от СПЕКТРИ услуги в областта на шума

www.ШУМОВИКАРТИ.eu - Разработване на стратегическите шумови карти 

www.ВИБРАЦИИ.eu - разглежда предлаганите от СПЕКТРИ услуги в областта на вибрациите 

 

www.ШУМОМЕР.eu - разглежда предлаганите от СПЕКТРИ продукти в областта на шума

www.ВИБРОМЕР.eu - разглежда предлаганите от СПЕКТРИ продукти в областта на вибрациите

 

От основаването е в сила договор за изключително представителство (търговско, техническо, инженерингово, сервизно, …) на фирмата – лидер в областта на шума и вибрациите, Bruel & Kjaer – Дания.

 

Фирма СПЕКТРИ си партнира и с много други водещи световни производители на измервателна техника. СПЕКТРИ осъществява сервизна дейност, доставки на резервни части и оборудване за измервания, мониторинг и анализ на вибрации, шум, налягане, сила, изместване и др., както и инженеринг и монтаж на територията на Република България.

 

Фирма СПЕКТРИ организира различни мероприятия (семинари, курсове, симпозиуми) за обучение и запознаване с най-новите достижения в областта на шума и вибрациите.