ENG

За нас -> Сертификати

СПЕКТРИ със сертификация по ISO 9001:2015

 

СПЕКТРИ внедри успешно система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015. Обхватът на дейностите, за които Спектри е сертифицирана по ISO 9001:2015 включват: Проектиране, производство, инженеринг, поддръжка, сервиз, търговия и доставка на решения, експертизи, измервателна апаратура и софтуер за шум и вибрации, процес-параметри. Инсталации и настройки, обучение и консултации. Измерване, анализ,диагностика, контрол и оценка на съответствието. Изпитване на шумовибрационни параметри, калибриране на измервателно оборудване на шум и вибрации. Валидността на сертификата е до 25.11.2019 г.


Линк към сертификатаСПЕКТРИ със сертификация по БДС EN ISO / IEC 17020:2012 - ОКС „СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ”

 

 

Органът за контрол от вид С при „СПЕКТРИ“ ЕООД гр. София е акредитиран съгласно БДС EN ISO / IEC 17020:2012 от ИА „БСА” с уникален номер на сертификат № 122 ОКС. Валидността на сертификата е до 30.11.2020 г.

 

Линк към сертификата