ENG

За нас -> Партньори

 

 

Brüel & Kjær Sound & Vibration A/S

Internet: www.bksv.com

Фирма Bruel & Kjaer – Дания е основана през 1942 г. от Per Bruel и Viggo Kjaer. От 1994г., фирмата става част от групировката Spectris Group – Великобритания (Вж. http://www.spectris.com). Оборотът за последните години е повече от 150 милиона EUR годишно.

Фирмата е световен лидер в областта на шума и вибрациите, с над 65% световен пазарен дял. Основните ISO и EN стандарти в областта на шума и вибрациите са създадени от и със сътрудничество със специалисти на Bruel & Kjaer.

 

 

 

PCH Engineering A/S

Internet: www.pch-engineering.dk

PCH Engineering е компания, специализирана в производството на вибрационни мониторингови модули, датчици и софтуер за постоянно следене на вибрациите и състоянието на машини и оборудване.

 

 

 

Instantel

Internet: www.instantel.com

С основаването си през 1982г., Instantel се специализира в производство на модули за вибрации и взривни дейности. Фирмата е част от Stanley Black & Decker, Inc.

Оборудването на Instantel за „регулирани“ вибрации и контрол на свръхналягания си извоюва през годините реномето на най-надеждната подобна техника (използвана в над 110 страни по света) – за различни приложения в минната дейност, строителство и геотехнически проучвания.
 

 

 

Eesiflo

Internet: www.eesiflo.com

Фирма EESIFLO произвежда най-съвременното оборудване за безконтактно ултразвуково измерване и контрол на дебит, както и оборудване за откриване на вода в масло, оборудване за точно измерване на водно съдържание във въглеводороди, BS&W анализатори.

 

 

 

Odeon

Internet: www.odeon.dk 

Проектът ODEON е бил иницииран като съвместно сътрудничество между Технически Университет – Дания (звено по Акустика), Brüel & Kjær и други водещи фирми в областта на акустичното моделиране. Известираните през годините усилия в развитието на ODEON го превърна в надежден и при това лесен за работа софтуерен продукт, който се използва в многобройни проекти в строителната акустика и акустиката на помещения. 


 

 

Българска Асоциация за Обществен Контрол и Управление на Шума (БАОКУШ)

Internet: www.nonoise-bg.com 

БАОКУШ е обществена организация с нестопанска цел, която се е формирала като експертен национален център на компетентност в шума и вибрациите и чиято основна цел е популяризиране и отстояване на експертното начало при изготвяне на мнения, консултации, национални и международни стратегически документи в областта на акустиката.