ENG

За нас -> Инж. Борис Михайлов

Управителят на СПЕКТРИ, Инж. Борис Михайлов, е магистър-инженер по електроника. От 1994 г. до 1998 г. е бил Ръководител в „Търговско Представителство Spectris Components GmbH - България” – в отдела за представителство на фирмата Bruel & Kjaer – Дания.

 

През 1998 г. инж. Борис Михайлов основава фирма СПЕКТРИ, която поема и разширява дейността на закритото тогава „Търговско Представителство Spectris Components GmbH - България”. През последните повече от 10 години, инж. Борис Михайлов специализира и разпространява активно теорията и философията на акустиката в Република България.

 

През 2006 г., инж. Борис Михайлов е съ-Учредител и в последствие член на Управителния съвет и съ-Председател на БАОКУШ ("Българска Асоциация за Обществен Контрол и Управление на Шума"). За повече информация за Асоциацията, моля посетете http://www.nonoise-bg.com.